Organska vina i zvanično bolja

Američko udruženje ekonomije vinarstva (http://www.wine-economics.org/) obavilo je studiju u kojoj je analizirano 74.148 ocena vina iz Kalifornije objavljenih u tri najprestižnije američke publikacije koje se bave ocenjivanjem vina (Wine Advocate, Wine Enthusiast, i Wine Spectator) od 1998 do 2009.

Cilj istraživanja je bio da ustanovi da li postoji statistički značajna razlika između ocena za vina dobijena od grožđa proizvedenog u konvencionalnoj proizvodnji i onih dobijenih od grožđa iz sertifikovanih organskih vinograda.

Istraživanje je pokazalo da vina dobijena iz organskih vinograda u proseku imaju za 4,1 više bodova, a da je kod crvenih vina to čak 5,6 bodova. S obzirom da se ocene ispod 80 ne objavljuju, ovde se radi o razlici od čak 20%!

Ekonomski efekat povećanja ocene daleko nadmašuje trošak konverzije sa konvencionalne na organsku proizvodnju. Vina sa ocenom ispod 89 poena mogu računati na prodajnu cenu od $25-$40, dok ona sa preko 93 poena idu za $80-$100 u proseku. Druga istraživanja su pokazala da povećani trošak u periodu konverzije od oko 15% godišnje posle pet godina nestaje i da se troškovi proizvodnje ne razlikuju od troškova u konvencionalnoj proizvodnji, a da se trajno postiže veća cena u proseku od 13%.

Treba naglasiti da se ova računica povećanja troškova odnosi pre svega na Kaliforniju, gde je dnevnica oko $100, a povećanje troškova je pre svega rezultat povećanja ručne obrade. Iskustvo iz naših vinograda u poređenju sa kolegama koji grožđe proizvode konvencionalno je da je organska proizvodnja u Srbiji u stvari jeftinija, jer su kod nas hemija, gorivo i mehanizacija skupi, a radna snaga jeftina.

 

Korpa