Prijava za informator

Informator je kratak, povremen dopis o događajima, akcijskim prodajama i vestima vezanim za našu vinariju.

Samo su polja sa vašim imenom i prezimenom i sa e-mail adresom obavezna.