Vinarije i Facebook – kako povećati izloženost

U najnovijem dvobroju (jan/feb 2016) australijskog stručnog časopisa Wine & Viticulture Journal (http://winetitles.com.au/wvj/) objavljeni su rezultati studije sa Univerziteta u Adelaidi o reakciji korisnika društvene mreže Facebook na objeve na profilima vinarija. Podaci su sakupljani godinu dana sa profila 12 australijskih vinarija sa ukupno 2236 objava. Cilj studije je bio da se utvrdi kako sadržaj objave utiče na reakciju korisnika, od objave pozitivne reakcije, odluke da se objava podeli sa svojom grupom pratioca, do odjavljivanja sa praćenja profila (unliking).

U proseku, 19,5% pratioca je pogledalo objavu, a samo 10% je na nju reagovalo. Na primer, objavu na profilu vinarije koji ima 5.000 pratioca bi pročitalo 975 njih, a 97 bi na neki način reagovalo na objavu. Drugim rečima, samo 1,94% pratioca reaguje na objave.

Što se tiče vremeske distribucije u toku dana, najmanje objava je bilo u 10h ujutru a najveći broj od 17h do 19h popodne. Ovo je u oštrom kontrastu sa vremenom od 7h do 11h kada objave dovode do najvećeg broja reakcija (izgleda da Australijanci gledaju Facebook neposredno pre nego što krenu na posao i u prvih dva sata na poslu, uz jutarnju kaficu).

Prosečan broj komentara je bio dosta ujednačen u toku nedelje, kao i broj „lajkova“. Broj prenesenih objava (shares) je međutim bio najveći petkom, iako je petak bio dan sa najmanje objava (7,2%). Za objavu fotografija najbolji dan je ubedljivo bio ponedeljak.

Prosečan broj lajkovanja svih objava je bio 22, sa maksimumom 629. Prosečan broj prenošenja bio je 2, sa maksimumom 105. U proseku, objave su imale 2 komentara, sa maksimalni brojem 121. Fotografije je prosečno kliknulo 17 članova sa maksimumom od 473, dok je video kliknuo samo 0,1 član u proseku, sa maksimumom od 36. Linkove u objavi je prosečno kliknulo 2 člana, sa maksimumom od 76.

Sve objave su podeljene u četiri grupe i posebno je analiziran efekat svake vrste objave:

1. Informativne objave sa ciljem da se obaveste korisnici o novinama u vinariji ili novim proizvodima su ubedljivo najefikasnije i dovode do najvećeg broja lajkovanja, gledanja forografija i videa, prosleđivanja i komentarisanja. Ustanovljeno je da najefikasnije objave sadrže pet elementa (specifičnih informacija) što povećava šansu za lajkovanje 22 puta! Objave sa više od 8 elemenata su izazivale da korisnici brzo pređu na druge objave, sakriju objavu, sakriju sve buduće objave ili otkažu lajkovanje.

2. Zabavne objave ne sadrže informacije o brendu ili proizvodu već viceve, smešne fotografije, informacije o vremenu, priče o hrani, događajima ili slike životinja. Zabavne objave povećavaju verovatnoću komentarisanja i prenosa objave. Ako je cilj da se objava komentariše najbolje je da sadrži četiri elementa, da se prenese tri, a da se lajkuje dva.

3. Relacione objave traže od čitaoca mišljenje, sardže zabavne ankete i kvizove, kao i fotografije radnika i mušterija vinarije. Ovakav sadržaj u kombinaciji sa ostalima ima najviše uticaja na angažovanost čitaoca. Broj relacionih elemenata u objavi treba da bude pet, ako je cilj povećan broj komentara, a tri ako je cilj da se objava prosledi.

4. Poslovne objave daju podatke o prodaji, promocijama, cenama i ekskluzivnim ponudama. Ovo je najopsaniji teren za urednike objava. Samo jedan poslovni element može dovesti do komentara ili prosleđivanja, iako je ustanovljeno da čitaoci ne dele ovakve informacije u cilju da oni budu ti koji će od njih imati korist (rasprodaja dok traju zalihe i slično). Ukoliko objava sadrži samo dva poslovna elementa, čitaoci sakriju objavu, sakriju sve buduće objave ili otkažu lajkovanje.

Ovo je bio prvi deo studije koji se usredsredio na tehnike korišćenja Facebook profila vinarije koje daju najviše rezultata po pitanju angažmana čitaoca/pratioca. Drugi deo studije, koja je u toku, treba da ustanovi odnos stepena angažovanja čitaoca/pratioca i prodaje u samoj vinariji, u maloprodaji i preko interneta.