Održivost i poverenje

Održivost i poverenje
Nedavna ispitivanja tržišta su pokazala da su opredeljujući faktori kod kupovine vina u segmentu potrošača 25-34 godine vrednost (odnos cena/kvalitet) i organska/održiva proizvodnja. Na šta se stvarno misli kada se govori o održivom vinogradarstvu i očuvanju biološke raznovrsnosti koji su ...

Vreme je za organsku konverziju

Vreme je za organsku konverziju
Verzija ovog članka objavljena je na portalu vino.rs 14.02.2020. Prema podacima OIV (Svetska organizacija za vinogradarstvo i vinarstvo) svake godine se u svetu proizvede oko 4.500 miliona litara više vina nego što se proda. Mnogo od toga završi u sirćetu, ...

Organska revolucija u Barolu

Organska revolucija u Barolu
Objavljeno na portalu vino.rs 09.10.2018 Poslednjih mesec dana putovao sam u potrazi za dugom maceracijom. Naravno da sam prvo otišao kod najuticajnijih dugomaceraša u Brdima Slovenije i Italije. Ali tema ove priče je na sasvim drugom, neočekivanom mestu – Barolo! ...

Dobra zemlja

Dobra zemlja
Objavljeno na portalu vino.rs 08.05.2018 pod naslovom „Nije svejedno“ Suštinska razlika između konvencionalnog i organskog vinogradarstva je što konvencionalni vinogradari hrane biljku, a organski hrane zemljište. U svim vinorodnim područjima svako zemljište sadrži dovoljno hranjljivih materija za uspešan razvoj zdrave ...

Portal vino.rs o vinariji Plavinci

Portal vino.rs o vinariji Plavinci
Lep članak o organskoj vinariji Plavinci na portalu vino.rs http://www.vino.rs/…/2287-plavinci-vinarski-san-u-malom.html