Dobra zemlja

Suštinska razlika između konvencionalnog i organskog vinogradarstva je što konvencionalni vinogradari hrane biljku, a organski hrane zemljište. U svim vinorodnim područjima svako zemljište sadrži dovoljno hranjljivih materija za uspešan razvoj zdrave i rodne vinove loze. Međutim, te hranjljive materije (čuveni NPK pre svega) zarobljene su u oblicima koje vinova loza ne može da iskoristi. U […]

Dobra zemlja Read More »